Vítejte

Cílem našich služeb je poskytnout zákazníkovi kompletní servis v uvedených oblastech a tím jej chránit před následky, které plynou z neznalosti legislativy a případných sankcí státních dozorových orgánů.

one

1. Služby koordinátora BOZP na stavbách

Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., je povinností zadavatele stavby (investora) určit koordinátora BOZP, pokud na budoucím staveništi budou současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Více informací
two

2. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zaměstnavatel je povinnen podle právních předpisů zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců.

Více informací
three

3. Technicko-organzační činnost v oblasti požární ochrany

Ve smyslu zákona o požární ochraně plní povinnosti na úseku požární ochrany právnické a podnikající fyzické osoby ve všech prostorách ,které užívají k provozování činnosti.

Více informací
four

4. Ekologický outsourcing a certifikace dle ČSN EN ISO 14001

Poskytujeme poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Připravíme vás na získání certifikátu ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu (EMS) a jeho udržování.

Více informací