Naše služby

two

2. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zaměstnavatel je povinnen podle právních předpisů zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců.

Provádíme

  • vstupní a periodické školení z předpisů BOZP pro řádové i vedoucí zaměstnance,
  • zajišťování odborných školení (lešenář, vazač),
  • zpracování veškeré dokumentace BOZP (směrnice, řády, řízené dokumenty, apod.)
  • zastupování při jednání se státními dozorovými orgány (Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.)
  • šetření pracovních úrazů včetně sepsání záznamů o úraze,
  • evidence rizikových prací - kategorizace (zajištění měření rizikových faktorů akreditovanou laboratoří),
  • provádění pravidelné kontrolní činnosti včetně tématických prověrek dle požadavků Zákoníku práce.