Certifikáty

c1

Koordinátor BOZP kurz

c2

Technik BOZP

c3

Školitel, lektor

c4

Způsobilost v požární ochraně

c5

Koordinátor BOZP

c6

Certifikát o pojištění profesní odpovědnosti za prováděné služby


c8

c9

c7

c10