Naše služby

three

4. EKOLOGICKÝ OUTSOURCING A CERTIFIKACE DLE ČSN EN ISO 14001

  • Poskytujeme poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
  • Připravíme vás na získání certifikátu ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu (EMS) a jeho udržování
  • Proškolíme vaše pracovníky v oblasti ochrany ŽP, především v oblasti nakládání s odpady a při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami
  • Nabízíme komplexní, dlouhodobou službu externího ekologa (ekologický outsourcing)
  • Pohlídáme za vás veškeré změny v legislativě ochrany ŽP a pomůžeme vám při jejich plnění
  • Zpracujeme požadovanou dokumentaci v oblasti ochrany ovzduší, vodního a odpadového hospodářství a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (Havarijní plány, Pravidla pro nakládání s chemickými látkami, Posouzení objektů dle zákona o prevenci závažných havárií, aj.)
  • Při produkci nebezpečných odpadů větší než 100t pro vás zajistíme funkci externího odpadového hospodáře
  • Vyřídíme za vás potřebné souhlasy a budeme vás zastupovat při jednáních s orgány státní správy a inspekce
  • Zpracujeme pro vás roční hlášení – o odpadech, o znečišťování ovzduší, o vypouštění vod