Naše služby

one

1. Služby koordinátora BOZP na stavbách

Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., je povinností zadavatele stavby (investora) určit koordinátora BOZP, pokud na budoucím staveništi budou současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Na základě těchto skutečností:

  • provádíme výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby
  • zajišťujeme vypracování plánu BOZP na staveništi
  • provedení vstupního školení všech osob před vstupem na staveniště.