Naše služby

three

3. Technicko-organzační činnost v oblasti požární ochrany

Ve smyslu zákona o požární ochraně plní povinnosti na úseku požární ochrany právnické a podnikající fyzické osoby ve všech prostorách ,které užívají k provozování činnosti.

V souvislosti s tímto poskytujeme:

  • zpracování veškeré dokumentace PO a jejich aktualizace,
  • školení o požární ochraně podle tématického plánu (školení vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odbornou přípravu preventistů požární ochrany),
  • provádění pravidelné kontrolní činnosti,
  • zajištění revizí přenosných hasících přístrojů a hydrantů.