Reference

EUROVIA

Hlavní bezpečnostní technik společnosti, EUROVIA CS, a.s. závodu Ostrava.

SILASFALT

Hlavní bezpečnostní technik společnosti, SILASFALT s.r.o., Štěpaňáková 14, 719 00 Ostrava - Kunčice.SDO

Hlavní bezpečnostní technik společnosti SDO, s.r.o. stavební a obchodní společnost, Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava - Svinov.Správa silnic Moravskoslezského kraje

Koordinátor BOZP pro realizaci projektů:
1. „Silnice III/01130, ul. Rolnická, Opava - protihluková opatření“
2.„Rekonstrukce mostu ev. č. 464-008 přes Raduňku v Raduni“
3.„Silnice III/4609 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 17,146 - 16,100 v obci Svobodné Heřmanice - úsek č. 7 - km 0,000 - 0,9286“.
4.„Opěrná zeď na silnici III/45813 v obci Opavice“Hlucin

HKoordinátor BOZP pro realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Dlohoveská, vodovod a kanalizace“, pro město Hlučín.Frydek-Mistek

Koordinátor BOZP pro realizaci projektu „Napojení autobusového nádraží a nádraží ČD na systém cyklostezek“, včetně visuté předpjaté betonové lávky přes řeku Ostravici.
Koordinátor BOZP pro realizaci projektu „Oprava mostu M-8, tř. T. G. Masaryka – nad železniční tratí.Povodi Odry

Koordinátor BOZP pro realizaci projektu „stavba č. 5004 „Bílovka – Bílovec, v km 9,849 – 10,300“ jedná se o rekonstrukci opěrné zdi a úpravy koryta potoka Bílovka v Bílovci.Don Bosko

Koordinátor BOZP pro realizaci projektu „„Výstavba víceúčelového a dopravního Salesiánského střediska volného času – Don Bosco Ostrava“.Moravskoslezsky kraj

Koordinátor BOZP pro realizaci projektu MOSTY 2010:
1.„Rekonstrukce silnice III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně – 2. stavba“
2.„Most ev. č. 441-011 přes Dobešovský potok před obcí Jakubčovice nad Odrou“
3.„Rekonstrukce mostu ev. č. 451-009 přes řeku OPAVU v obci Karlovice“
4.„ Rekonstrukce mostu ev.č. 46428-4 přes potok Jičínka v obci Kunín“
5.„Most ev.č. 464-005 přes řeku Moravici v Kylešovicích“
6.„Most ev. č. 04774-15 přes řeku Morávku v obci Morávka“
7.„Most ev.č. 4866-1 přes řeku Lubinu v obci Trojanovice“

Koordinátor BOZP pro realizaci projektů:
1.„Rekonstrukce mostu ev. č. 484-006 přes horský potok před obcí Konečná“
2.„Rekonstrukce mostu ev. č. 484-001 přes potok Černá Ostravice za obcí Staré Hamry.“